HET BEDRIJF

Met een professionele digitale Canon camera  maak ik sinds 2003 filmbeelden van natuur en landschap. Vooral de collectie vogelbeelden is omvangrijk. De filmbeelden zijn opgeslagen in een uitgebreide digitale beeldbank. Sinds 2009 film ik in HD kwaliteit met de Canon XLH1 camera.

In 2006 startte ik mijn eigen natuurfilmbedrijf (vA-Natuurproducties) en ben ik tevens gestart met de productie van een DVD over het Zuid-Hollandse natuurgebied de Zouweboezem. “Het is niet de bedoeling dat mijn filmbeelden (beeldbank van meer dan 150 uur filmmateriaal) ongebruikt bij mij in de kast blijven staan.

De Zouweboezem is een bijzonder gebied en met mijn beelden wil ik de mensen, of dat nu de streekbewoners zijn of bezoekers, bewust maken van de waarde van zo’n gebied. In mijn bedrijfsfilosofie spelen het leveren van een bijdrage aan natuurbehoud en een duurzame bedrijfsvoering een belangrijke rol. Met mijn films wil ik de burgers bewust maken van het belang van natuurbehoud en de onschatbare waarde van de natuurgebieden, maar dat is niet genoeg. Mijn beelden oogst ik in feite uit de natuur. Vaak gebieden waar (natuur)beheerders veel geld in steken. Daarom laat ik een deel van de opbrengst van mijn eerste  DVD ook weer terug vloeien naar het gebied cq het natuurbeschermingswerk in de streek; voor mij is dat erg belangrijk, vooral in deze tijd waarin de financiering van het natuurbeheer in Nederland (de Ecologische hoofdstructuur bijvoorbeeld) door bezuinigingen bij de rijksoverheid zo sterk onder druk komt te staan.

Bij een duurzame bedrijfsvoering denk ik vooral aan ecologie en milieu. Bij het filmen houd ik altijd rekening met de kwetsbaarheid van de flora en fauna; dat staat voorop. Daar waar mogelijk trek ik met fiets en fietskar de gebieden in; dat is goed voor het milieu en goed voor je eigen lijf”.

Ik heb verschillende toekomstplannen. Zo wil ik de komende jaren documentairefilms maken over onder andere de rivier de Lek, de Utrechtse Heuvelrug en over een prachtig kustgebied met wetlands in de Franse Charente Maritime.

Daarnaast verzorg ik:
• Het leveren van digitaal beeldmateriaal;
• Schrijven van scripts;
• Filmwerk in opdracht (natuur en landschap);
• Het maken van educatieve films voor natuur- en milieu-educatie.

Berry van Arkel

Comments are closed.