FILM

Het gemaakte videomateriaal is beschikbaar in verschillende formaten: in SD PAL (768 x 576i), HD (1440 x 1080i) en HD (1980 x 1080 50p) broadcast kwaliteit. De voorbeeldfilmpjes op deze pagina zijn sterk gecomprimeerd in het flashformaat. Beeldmateriaal is in verschillende kwaliteiten en lengten verkrijgbaar, bijvoorbeeld voor uw eigen producties. Voor nadere informatie kunt u per email contact opnemen.

Trailer DVD Streekparels deel 1: De Zouweboezem

Voorbeelden uit de digitale beeldbank:

Winterlandschap in de polders bij Lexmond (4 februari 2012)
Op vrijdag 3 februari is er bijna 10 cm sneeuw gevallen. Het vriest hier tot 20 graden onder nul! Bijna alle polderwateren zijn dichtgevroren, behalve op plekken waar relatief warm kwelwater vanuit de rivier naar boven borrelt. Hier zit zand in de ondergrond en daardoor kan het rivierwater onder de dijk door sijpelen. Van deze aparte kwelplekken profiteren de vogels. Zo is het een plek waar je zo maar de ijsvogel kunt tegenkomen. Deze week ga ik er maar eens op de uitkijk staan. Verder zie je in de polder overal ganzen in de graslanden. Het is een bijzonder tafereel.

Hoog water in de Lekuiterwaarden bij Lexmond januari 2012.
Bij het uitproberen van een nieuwe camera was ik getuige van een reddingsoperatie van koeien die in het kader van natuurbeheer de uiterwaarden ten westen van Lexmond begrazen. Door de regenwaterafvoer in combinatie met storm en springtij steeg het rivierpeil zo snel dat de koeien gered moesten worden. Dat viel niet mee omdat de kudde voortdurend door het ondergelopen gebied heen en weer zwommen. Met een aantal agrariërs uit de omgeving lukte het uiteindelijk om deze dieren op het droge te krijgen.

De kruisspin.
In oktober was het erg warm voor de tijd van het jaar. De hommels, bijen en zweefvliegen waren lange tijd actief op de herfstasters. Door de lekkere nectar vergaten ze dat er gevaarlijke spinnewebben in de buurt waren. Voor sommigen was het dan ook te laat. Zij werden als een mummie ingekapseld en opgepeuzeld door de kruisspin.

De huiszwaluw.De huiszwaluwkolonie aan mijn huis heeft dit zomerseizoen twee broedsels grootgebracht. Ze hebben zowel in natuurlijke als in kunstnesten gebroed. In de meeste nesten zijn wel 4 jongen per keer grootgebracht. Het gaat niet zo goed met de huiszwaluwen omdat er steeds minder geschikte nestplaatsen zijn. Met kunstnesten kun je kolonies terugkrijgen. Medio september verzamelen de huiszwaluwen in een grote groep boven mijn huis en dan……zijn ze plotseling verdwenen, op weg naar Afrika. Hopelijk komen ze volgend jaar april weer terug.

De IJsvogel

Comments are closed.